Leserbrief

„Kun medlemmer kan sidde i bestyrelsen“

Kun medlemmer kan sidde i bestyrelsen

Kun medlemmer kan sidde i bestyrelsen

Thorkild Iversen
Bülderup/Bylderup
Zuletzt aktualisiert um:

Thorkild Iversen aus Bülderup über die Problematik der Vorstandsbesetzung im Wasserwerk Bülderup-Lendemark.

På Generalforsamlingen i 2019 blev Formand og Kasserer i I/S Bylderup-Lendemark Vandværk gjort opmærksom på, at de ikke var medlemmer og de derfor ikke kunne sidde i bestyrelsen efter vedtægterne i §3.

Formand og kasserer ytrede, at det var lovligt at sidde med en fuldmagt. Efter en del debat bad dirigenten og bestyrelsen mig om at undersøge det.

Resultatet af min undersøgelse blev, at det kan de ikke, hvilket jeg underrettede dirigenten om på et senere tidspunkt.

Til Generalforsamlingen i 2020 blev de igen gjort opmærksom på, at de stadig sad ulovlig efter vedtægterne. Havde inviteret en advokat med til mødet, hvilket formanden og kassere prøvede at forhindre - dog uden held.

Til Generalforsamlingen 2020 havde bestyrelsen et forslag om, at ændre vedtægterne i § 3 således at enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en ægtefælle/samlever, der er bosiddende på ejendommen fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem med mindre, andet er tinglyst på ejendommen.

Forslaget var til afstemning og blev nedstemt.

Det er dog utrolig, at bestyrelsen med den udmelding ikke for længst har afsat både formand og kasserer, men stadig kører deres eget løb. Ja man undrer sig, at der skulle en retssag til for at overbevise dem

Ved retten i Sønderborg.

17/11 2020 anerkender formand Henning Hansen og kasserer Kurt Hansen, at det alene er medlemmer, der kan besidde en bestyrelsespost og at man ikke kan vælges ind i bestyrelsen på baggrund af en fuldmagt udstedt af et medlem, hvorfor det mellem parterne er aftalt, at Kurt Hansen og Henning Hansen skal udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2021, som de kan deltage i, til og med den ordinære dagsordens pkt. 3 om fremlæggelse af regnskab og budget.

Såfremt det ikke er muligt ,at afholde en ordinær generalforsamling fysisk i februar måned i henhold til vedtægterne grundet Corona, sker udtrædelsen senest den 28 februar 2021.

Når skillelinjen er valgt ved dagsordenens pkt. 3. er det for at de sagsøgte har mulighed for at aflægge beretning og fremlægge regnskab.

Retten i Sønderborg bestemte, at I/S Bylderup Lendemark Vandværk – c/o Kurt Hansen betaler sagsomkostninger til Thorkild Iversen.

Thorkild Iversen,
Surreroj 87,
6372 Bylderup Bov

Mehr lesen

Leserbrief

Martin B. Christiansen
„Hvem melder sig som ansvarlig? – Del 3“

Leserbrief

Martin B. Christiansen
„Problemknuseren – 2. del“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Åbent brev til de ansvarlige folkevalgte i Aabenraa Kommune“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Et stort menneske er gået bort“