Standpunkt

„I 2020 fejrer vi Genforeningen og grænselandets stærke bånd“

I 2020 fejrer vi Genforeningen og grænselandets stærke bånd

I 2020 fejrer vi Genforeningen og grænselandets stærke bånd

Stephanie Lose
Vejle
Zuletzt aktualisiert um:

Die Vorsitzende des Regionsrates der Region Süddänemark, Stephanie Lose, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freut sich auf das kommende.

Jeg tillader mig at være stolt i disse dage. Stolt af at kunne se tilbage på endnu et år, hvor vi i Region Syddanmark har skabt vigtige resultater gennem samarbejde – hvad enten det drejer sig om regionsrådets solide budget for 2020, der giver et mærkbart løft til sundhed, psykiatri og klimaindsatsen, det styrkede samarbejde mellem de praktiserende læger, kommuner og sygehuse om fx at etablere lokale sundhedscentre eller samarbejdet mellem regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner om at sikre en røgfri fremtid for især vores unge.

Det er vigtige skridt i den rigtige retning, som kun har været mulige at tage, fordi vi sammen med vores mange samarbejdspartnere – også på tværs af grænsen – er indstillet på at løfte i flok. Og netop samarbejde og partnerskaber bliver også kodeord, når vi ser frem mod vigtige indsatser og begivenheder i 2020.

Modellen for fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland er nomineret til at blive UNESCO immateriel kulturarv. Det er helt enestående og tjener til positiv inspiration andre steder i verden. Derfor bliver 2020 også et helt særligt år, når vi sammen fejrer Sønderjyllands fredelige genforening med Danmark i 1920. Region Syddanmarks solide støtte i form af 5,85 mio. kr. fra kulturpuljen til fejringen af 100-året for Genforeningen er med til at sikre, at fejringen kan opleves i hele regionen. Det hele kulminerer 11. juli med et brag af en folkefest på Dybbøl Skanser, hvor også H.M. Dronningen deltager. Jeg vil opfordre alle – også på den tyske side af grænsen – til at deltage i de mange festlige begivenheder. Det her er virkelig værd at fejre sammen. Netop fordi det var folket, der bestemte grænsedragningen gennem demokratiske afstemninger. Sammen med de efterfølgende mindretalsordninger har det givet ro og stabilitet i grænselandet - noget som andre ude i verden kun kan drømme om. Vores mindretal på begge sider af grænsen har en særlig sameksistens, som netop kan være rollemodel for resten af verden. En sameksistens og et særligt bånd, vi tydeligt mærker i vores grænseoverskridende samarbejder og partnerskaber.

Fx har vi sammen med tyske partnere det grænseoverskridende udviklingsprogram Interreg 5A Deutschland-Danmark, som dækker Syddanmark, Sjælland og størstedelen af delstaten Slesvig-Holsten. Interreg 5A har fra 2014-2020 670 mio. kr. til rådighed fra EU til at støtte grænseoverskridende projekter, som fremmer vækst og samarbejde hen over grænsen inden for bl.a. erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Og vi er godt i gang med at sætte rammerne for det kommende Interreg 6A-program frem til 2027.

Et af de vigtige områder, vi er helt afhængige at løfte på tværs af grænser, er klimaområdet.

Ingen kan løfte klimaudfordringerne alene, og derfor vil vi – bl.a. med vores nye udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark” – tage et stort medansvar for, at vi i det syddanske markant nedbringer udledningerne af drivhusgasser via fælles løsninger. Det skal ske via partnerskaber, der inddrager borgere, virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner på tværs af både regionen og den dansk-tyske grænse.

Tak til regionens medarbejdere for en flot indsats – også i 2019.

Jeg glæder mig til at bygge videre på de mange vigtige partnerskaber og samarbejder i regionen og på tværs af grænsen i det kommende år. Jeg tror fuldt og fast på, at det er vejen til varig forandring og reelle resultater. Og i grænseregionen har vi heldigvis tradition for at løfte i flok.

Rigtig godt nytår.

Af regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, Carit Etlars Alle 57, 6700 Esbjerg

Mehr lesen

Leitartikel

Kerrin Jens
Kerrin Jens Hauptredaktion
„Na, wie geht’s?“