Leserbrief

„Med tolkninger skal meninger bygges“

Med tolkninger skal meninger bygges

Med tolkninger skal meninger bygges

Robert Sylvest Pedersen
Handewitt
Zuletzt aktualisiert um:

Robert Sylvest Pedersen nimmt Bezug auf den Leserbrief von Hans Peter Toft „En Statsminister under anklage“ und macht sich Gedanken zur gesetzlichen Grundlage und der Frage, ob es zu nicht-gesetzeskonformen Beschlüssen gekommen ist.

Der har været mange meninger om minksagen på det seneste og Hans Peter Toft bidrager med nogle af sine i avisen d. 24. november. Her mener han bl.a. at man kan betragte sagen, som at Mette Frederiksen ikke er holdt ved et fuldt stop skilt, da hun i pressen gav påbud om ulovlig krænkelse af ejendomsretten.

Udover en hurtig tanke på Støjbergs ”et pressemøde ikke er en instruks” kommentar, så synes jeg, at der kan stilles spørgsmål både ved lovgrundlaget og ved om ulovlige handlinger har fundet sted.

Ifølge Grundlovens § 73 må man bl.a. kun fratage ejendom ”ifølge lov” – ikke ”med hjemmel i lov”, som formuleringen f.eks. er i § 71 om den ukrænkelige personlige frihed. Dvs. at der skal vedtages en lov om den konkrete ekspropriation, ligesom alle nye statsborgerskaber tildeles ved lov. Spørgsmålet er så, hvor bredt ordet ”ejendom” skal tolkes. Mener man, at det skal tolkes meget bredt, vil der altså skulle vedtages en lov, hver gang man vil fratage en dynejakke, beslaglægge en bil eller slå en bestand af kyllinger ned. Det vil i så fald gøre meget af Lov om hold af dyr (og en hel masse andre love) ugyldig og gøre alle aflivninger af mink, inkl. de syge, ulovlig. Skal det tolkes som grunde og bygninger, så har det ikke meget med aflivninger af mink at gøre.

Og apropos Lov om hold af dyr, så er der mere tolkning på spil. § 30 giver ministeren meget vide beføjelser til at ”fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger” både ved udbrud, mistanke om udbrud og ”i andre tilfælde”. Disse foranstaltninger kan ”bl.a.” omfatte ”aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted”. Der bliver altså først lagt op til, at der ikke behøver være udbrud og så er der alligevel tale om et område omkring et udbrudssted. Det kommer måske i virkeligheden an på en tolkning af et enkelt ord: ”herunder”.

Det er embedsværkets opgave at finde ud af disse tolkninger og Justitsministeriet har et særligt ansvar og ekspertise på det juridiske, men valgte at smide bolden tilbage til Fødevareministeriet, som så endte med at tolke til ulempe for deres egen minister. At det er kommet som en overraskelse, er måske heller ikke så mærkeligt, når samme lov har ligget til grund for de forrige måneders tiltag.

Dertil kommer spørgsmålet, om der faktisk er foregået noget ulovligt. Har myndighederne på noget tidspunkt foretaget sig noget i zone 3 (raske besætninger udenfor sikkerhedszonerne) uden accept fra avlerne? Har nogle af avlerne i zone 3 aflivet avlsdyr, inden de blev bekendt med manglen på hjemmel d. 10. november? Hvis de har gjort det derefter, fordi de har forventet, at der vil komme hjemmel senere, så er det trods alt deres egen beslutning.

Så skal der sammenlignes med at holde ved et fuldt stop skilt, så svarer det vel mere til, at Mette Frederiksen sidder på bagsædet, der er 10 chauffører, skiltet er næsten helt dækket af et 80 km/t skilt og man har måske faktisk været kortvarigt stoppet ved skiltet alligevel.

Robert Sylvest Pedersen
Dorfstrasse 13, OT Jarplund, 24976 Handewitt

Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Det rene vandvid“

Leserbrief

Jordi Oriola Folch
„Die Pro-Unabhängigkeits-Parteien gewinnen die Wahlen in Katalonien “

Leserbrief

Per W. Stryger
„Flugabenteuer und eine harte Landung“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„En sorgens Støjberg dag“

Leserbrief

Helmut Thomssen
„Hilferuf?“