Leserbrief

„Hvem melder sig som ansvarlig? – Del 3“

Hvem melder sig som ansvarlig? – Del 3

Hvem melder sig som ansvarlig? – Del 3

Martin B. Christiansen
Bülderup-Bau/Bylderup-Bov
Zuletzt aktualisiert um:

Martin B. Christiansen beschreibt in seinem dritten Leserbrief die Vorgänge zum Wasserlauf-Projekt und kritisiert Behörden und Unternehmen für ihr Vorgehen.

Som berettet i henvendelsen den 28. januar modtog jeg 28. okt. en skrivelse angående planer for Hvirlå. Et Århus firma har lavet en del forundersøgelser i og omkring dette vandløb. Der er så tilsendt kommunen(vandløb styrelsen)konkrete projekt forslag. Disse er så sendt til div. hørings- og klageberettigede. Min søn fik tilsendt denne skrivelse ca. 3 uger før jeg modtog. Det drejer sig om samme vandløb! I skrivelsen fra Å. Firmaet står på side 2: Atkins Danmark A/S påtager sig intet ansvar over for nogen tredje part/parter med hensyn til, som følge af eller i forbindelse med dokumentet og/eller dets indhold.

Jeg er da temmelig i vildrede, om der overhovedet sker noget, når projektet „strander" resultatløs-- kun stilhed, som det åbenbart er blevet til vane ved den slags?!

Hvem overtager da omkostningerne?? Da de førhen forsøgte projekter strandede, da hørte offentligheden knap nok dette. Ved vindmølle projekterne løb det lignende „af stablen" (muksmäuschen Stille – bagefter?). I mange forgangne år har både Aabenraa og Tønder Kommuner haft en hel række „vandløb sager“! Med Grønneåen/med Immervad Åen i 2014 – der endte i Retten i Sønderborg/Tinglev Mose sagen! Bare for at nævne et par. (Er Tinglev sagen overhovedet afsluttet?) I mine tankegange bør alle disse sager kunne tåle „offentlighedens" fulde bedømmelser! Snæbel projektet – meldte der sig efterfølgende nogle ansvarlige?

Så de vigtige spørgsmål til styrelsen, om deres -- for mig at se -- fuldstændig uværdige håndteringer. Både over for jordejere, men ikke mindst over for div. tilbud berettigede, for at de kunne „få lov" til at påtage sig nogle af disse årlig nødvendige vandløbs pleje opgaver. Og dette åbenbart mere eller mindre håndteret gennem et halvt århundrede på kritisable manerer? På Mine konkrete spørgsmål des angående har jeg hidtil ikke modtaget nogle svar. Hverken fra styrelsen eller fra de folkevalgte. Herom kan enhver jo så gætte „efter smag og behag". Skulle jeg på det korte modtage svar på mine berettigede spørgsmål, så bliver svarene offentlig tilgængelige! (I denne avis)

Enhver ved da at rindende vands hastighed, (gennemløbs evne) uanset i hvilken „forklædning" især styres af flaskehalse. I Hvirlå projektet er der planlagt at installere en del flaskehalse (11)på en godt 13 km lang strækning. At der så fra myndigheders side (med lette ord) bliver lovet, at gennemstrømningen ikke bliver nedsat, er da et udsagn fuldstændig risiko frit for personen „bag sætningen".

I forgangne forhold er det ene og det andet lovede forsvundet – „lidt som dug for solen". Om dette overhovedet har bekymret de folkevalgte -- jeg tvivler? Udgifterne betales jo meget lidt „af egen flids slitage". Da disse grusbelagte delstrækninger næppe kan holdes fri for af/oplejringer – samtidig ikke kan holdes gennemstrømnings neutrale med hidtil kendte håndteringer, skylder styrelsen især de folkevalgte svar på pleje muligheder for en så, vel nærmest umulig opgave. I enhver af/oplejring af næringsrigt materiale spirer og gror der, efter en relativ kort periode, vandplanter.

Alt andet, så bliver det en fastlåst situation for mange år fremover. Indebærende konstante konflikter med især landmænd. Regneperioder med større vandmængder er da af videnskaben forudsagt.

Om lovgrundlaget for at begynde denne „brutale bundudskiftning i Lundbæk"er været færdig klarlagt, det bør da her efterfølgende også undersøges. At et „sandfald bækken" – sat opstrøms lige foran et grusbelagt – bebudet ilt skabende miljø --dette er da nærmest destruktiv. En bred „forstue" nedsætter da gennem strømnings hastigheden. Med følge at også ilt dannelsen formindskes! Samtidig bliver især støvaflejringerne på det udlagt grus/sten stykke forstærket. Selvfølgelig vil sandfanget „tage en del, især af det grove".

Men enhver oprensning(forstået af mig at dette hvert år skulle foretages ad flere gange)vil da forstyrre det „fantastiske nye liv", som i i styrelsen jo nærmest fuldmundet lover. Dette var da i hver fald det indtryk, som den besøgende d. 7. oktober begejstret lod mig forstå. Projektet var åbenbart afprøvet med „gevinst" andre steder. Hvor – det nåede jeg desværre ikke at få spurgt! Er hele projektet overhovedet blevet diskuteret i offentligheden før i begyndte for alvor?

Eller er det kun mere eller mindre udemokratiske lobbyist sammenslutninger, der har givet tilsagn? Jeg er selvfølgelig beredt til at forsvare mine, delvise påstande, hvis dette skulle ønskes. Over medierne, hvorved alle har mulighed for deltagelse. Den slags er da mine forventninger til demokratiske håndteringer „i det herrens år 2021"!

Mehr lesen

Leserbrief

Kurt Asmussen
„Politisk nøl dræber lokale ildsjæle“

Leserbrief

Ole Ottosen, Tønder/Skarrev
„Åbent brev vedrørende de nye kystnære sommerhusområder på Løjtland“

Leserbrief

Musikrådet i Aabenraa
„Ønsker politikerne et aktivt sang- og musikliv i kommunen?“

Leserbrief

Severin Sivesgaard
„Biogasanlæg burde medføre cykelsti“

Leserbrief

Thore Naujeck
„Nimmt DBU eigene Werte ernst?“

Leserbrief

Renate Sternkopf
„Artikelserie „Mobilität in Nordschleswig"“