Leserbrief

„Grøn skattereform: Pas på konkurrenceevnen“

Grøn skattereform: Pas på konkurrenceevnen

Grøn skattereform: Pas på konkurrenceevnen

Berith Nissen
Woyens/Vojens
Zuletzt aktualisiert um:

Berith Nissen macht sich Gedanken über die von der Regierung präsentierten Pläne für eine grüne Steuerreform und meint, dass hohe Steuern, die unabhängig von der Höhe des erwirtschafteten Gewinns eines Unternehmens entrichtet werden müssen, eine Gefahr für das Überleben von Firmen und Arbeitsplätzen sind.

Regeringen er gået i gang med forhandlingerne om den grønne skattereform. Indledningsvis vil jeg gerne anerkende, at skatteminister Morten Bødskov og klimaminister Dan Jørgensen vil gøre det ”på den kloge måde”, så det ikke kommer til at skade beskæftigelse, og at det skal være tiltag, som giver den ønskede klimaeffekt i virkeligheden.

Tunge energi- eller CO2-afgifter kan nemlig let komme til at gå ud over konkurrenceevnen. Vi så det tydeligt, da PSO-afgiften på el var på sit højeste. I en mellemstor moderne svineproduktion, som hjemme hos os på Vonsmose, betød det en ekstra skat på ca. 260.000 kr. årligt, uanset om produktionen gav overskud eller ej. Det er ikke rimeligt og er stærkt konkurrenceforvridende i forhold til andre lande. PSO-afgiften er nu næsten udfaset, og der må ikke komme noget andet i stedet. Indkomstskat, der betales af tjente penge, er fair.

Kæmpeafgifter, der skal betales uanset overskud, er med til at lukke virksomheder og arbejdspladser. Det dur ganske enkelt ikke og er med til at mindske økonomi og beskæftigelse i landdistrikterne.

Vi har brug for en politik, der skaber udvikling og positiv vækst for landbrug, der engagerer sig i den grønne omstilling. Ikke mindst efter at mink-sektoren er lukket, er der brug for tiltag, som skaber vækst og beskæftigelse i andre landbrugssektorer.

Derfor er grønne skattefradrag og tilskud de bedste redskaber, som kan stimulere til grønne investeringer og omstilling til mere klimavenlig drift. Det skal være min klare opfordring til regering og folketing, at der tænkes i udvikling i stedet for afvikling, når den grønne skattereform skal finde sin endelige form.

Berith Nissen, næstformand for Sønderjysk Landboforening (SLF)
Billundvej 3, Vojens

Mehr lesen

Leserbrief

Kristian Pihl Lorentzen
„Jeg er gammeldags og borgerlig“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Der Kampf um Rechtssicherheit muss fortgesetzt werden“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Avisen ved den digitale skillevej“

Leserbrief

Eggert Mumberg
„Zensur oder Geiz?“

Leserbrief

Inger Lis Andreasen und Karen Hansen
„Vaccinationscentre i forbindelse med Covid 19“

Leserbrief

Peter Christensen, Sozialdemokr. Stadtratsmitglied
„Først solcelleanlæg“