Leserbrief

„I/S Bylderup Lendemark Vandværk“

I/S Bylderup Lendemark Vandværk

I/S Bylderup Lendemark Vandværk

Thorkild Iversen
Bülderup-Bau/Bylderup-Bov
Zuletzt aktualisiert um:

Thorkild Iversen moniert, dass der Vorstand des Wasserwerks Bülderup-Lendemark nicht rechtskonform besetzt ist.

På sidste års Generalforsamling i/s Bylderup – Lendemark Vandværk stillede jeg et spørgsmål til dirigenten om formandens og kasserers valgbarhed ifølge vedtægterne, da de stod til genvalg, idet de ikke er medlemmer (grundejer) i vandværket og dermed ikke hæfter solidarisk med de øvrige medlemmer. Bestyrelsen var åbenbart i tvivl om, at en fuldmagt var nok til at besidde en bestyrelses post og bad mig undersøge dette. (Står på deres hjemmeside).

Det har jeg nu gjort og en juridisk konklusion er – At det kan de ikke ifølge vedtægter selvom de blev genvalgt. De er derfor ikke legal valgt og må afgive deres poster til de valgte suppleanter.

Den 9. maj 2019 afholdt Vandrådet i Aabenraa kommune Repræsentantskabsmøde og i deres referat står der, at eksklusion af forbruger ikke er tilladt, for så at opkræve ny tilslutning. Vandværket kan lukke for vandet og opkræve betaling for åbning og de omkostninger som det har medført at lukke og åbne for vandet.

Alligevel har bestyrelsen ved lukning af vand på grund af manglende betaling opkrævet 26.250 kr. for ny tilslutning.

For I/S Bylderup-Lendemark Vandværk, der er over 70 år gammel og ifølge deres referat fra 2019 står overfor større renoveringer fremover, må det være oplagt, at tilslutte sig kommunalt eller med Bylderup Bov Vandværk, der i 2020 bygger et nyt og større vandværk og dermed fremtidssikrer et stabilt og nyt vandværk.

Det undrer mig i øvrigt, at der ikke er blevet indkaldt til et ekstraordinært møde om sagen. Ligeledes undrer det mig, at hverken vedtægter eller regnskab fremgår på vandværkets hjemmeside.

Det må nu være op til medlemmerne at afgøre, om de fortsat vil have en bestyrelse med en formand og kassere der ikke hæfter økonomisk sammen med Vandværkets medlemmer og omgår vedtægterne, men kører deres eget løb.

Thorkild Iversen, Surreroj. 87, 6372 Bylderup Bov

Mehr lesen

Leserbrief

Gudrun Asmussen
„Hvorfor kan ældre personer ikke få et tilkaldeapparat? “

Leserbrief

Severin Sivesgaard
„Pilgrimsrute fra Kliplev kirke til vadehavet“

Leserbrief

Iben Hauschultz
„In der Kürze liegt die Würze!“

Leserbrief

Helmut Thomßen
„Der Ausdruck „Anschluss““

Leserbrief

Hans Peter Toft
„Bogen 'Kong Kristian'“

Leserbrief

Mogens Nielsen
„Ført bag lyset!“