Leserbrief

„Åbent brev til de ansvarlige folkevalgte i Aabenraa Kommune“

Åbent brev til de ansvarlige folkevalgte i Aabenraa Kommune

Åbent brev til de ansvarlige folkevalgte i Aabenraa Kommune

Martin Christiansen
Bülderup-Bau/Bylderup-Bov
Zuletzt aktualisiert um:

Martin Christiansen ist unzufrieden damit, wie die Kommune Apenrade ihm gegenüber in der Angelegenheit eines Abwasserlaufes aufgetreten ist.

Et forløb -- der fik et-- over hele min aktive landmands virke (ca. 40 år) mere og mere fyldt bæger til at koge over!

Den 7 okt. fik jeg ved fuldt dagslys besøg (dette har betydning for senere afsløringer). Manden, som jeg aldrig har mødt før repræsenterede sig som: Problemknuseren, udsendt af Aabenraa Kommune. Jeg bor jo ,,nødtvungen " i samme kommune, så jeg har også ansvar for, hvortil skattekroner bliver SPILDT væk. Det næste hvad manden bragte frem, var en usandfærdig beskyldning om, at jeg havde rørlagt en strækning af et vandløb, der var ,,udnævnt" som fiskevand. Jeg benægtede dette med følgende sandfærdig forklaringer med begrundelser for de foretagne ændringer. Efter ca. 20 minutter endte samtalen så nogenlunde følgende: Du vil nu få tilsendt en skrivelse , som du ikke vil forstå?! Lige før havde problemknuseren meldt ud, at han ville hen og kontrollere, om tingene var som af mig beskrevet. Dette gav for mig da ingen dårlig samvittighed. Af de to, af manden fremhævede skader for naturen var ingen blevet iværksat -- ved dette, at man sikkert ved 99 procent af overkørsler fra areal til areal ved den slags afvandingsgrøfter benytter rørlægning. Grøfternes positive virkning for naturen var ved denne ændring endda blevet ca. 400 m forlænget, og dette uden en eneste skadevirkning.

Da jeg efter et par dage fik tilsendt materiale angående Hvirlå planerne(skrivelsen er dateret til 29. april) var jeg noget overrasket. Hvad havde været mandens sandfærdige ærinde den 7. oktober ?

Den 29. november modtog jeg så en skrivelse med påbud om at føre afvandings grøften tilbage til sin gamle føring. Både teksten og de medsendte bilag 2, 3 og 4 er så belastet med fejl, at jeg vil kalde det MANIPULERENDE. Især for folk uden kendskab er det meget vildledende!

Her beskriver jeg virkeligheden. Det drejer sig ikke om et vandløb . Rigtig betegnelse er afvandingsgrøft. I dette område (for rigtig mange Ha) er der anlagt et netværk af grøfter på 7 til 8 km længde -- før de-- et eller andet sted ,,på vej til Jejsing" munder ud i Hvirlå. En af begyndergrøfterne, hvor første spadestik i sin tid blev sat i jorden, er netop denne angivelig skadelige grøfteføring. At være start -- den begynder ved min mark-- betyder så, at den må være tilfreds med en ca. bundbrede på 50 cm. I 2020 var den ikke vandførende i 3 til 4 måneder.(Den slags perioder er naturligvis ,,også sket i nogle forud gående år")At kvalificere sådant som fiskevand (ørredvand?)har da absolut intet med faglighed/fornuft at gøre.

Den førhen adskilt nedenfor liggende mark har alle år været med i alm. drift. Rørlægningen på bilag 4 er overkørsler -- ikke til mark -- men til det indtil stødende skov areal, der hører med til ejendommen. Rørføringen ved de to indkørsler til skoven lavede vi fremsynet med fornuftig brede. Både for vandførings evnen og med henblik på større maskiner. Rødgranerne var under angreb af biller. For nylig blev der brug for disse, noget bredere overkørselsmuligheder. Skovarealet er i øvrigt tilplantet med fire for. slags træer. Problemknuseren kørte efter eget udsagn ned, for at kontrollere mine forklaringer! Om det er tankegangen eller øjnene, der er været for ensrettet, det ved jeg ikke?"Det var da lyst.

Genetablere -- det betyder vel : I tilstanden fra dengang før 2006. Dertil står skrevet ..at den igen kan etablere sig som LYSÅBEN...?!? Sammen med min Søns marker følger div. afvandingsgrøfter af dette netværk sikkert en strækning på over 5 Km. At de er lys åbne er da en spøg af en vis størrelse. På hele langs siden af den fokuserede mark -- nok noget i nærheden af 700 meter --gror der gråbynke. I nuværende stund kan dette ses som en brun stribe hjemme fra gården. De har en højde op til 1,5 meter. Netop super tilstande for biodiversiteten. Det vil da føre til betragtelige udgifter for jeres afdeling, når dette netværk skal ,,vokse sig til sol åbenhed"! Her må i så have skære redskab aktiveret? Indtil videre vokser disse afvandings grøfter sig udelukkende til lige netop -- DET MODSATTE.

På bilag 2 nævnes vandhuller -- dette er en fejl. Der er ingen vandhuller på arealet.

I hele det tilsendte bliver der ikke en eneste gang nævnt, at der før 2006 var en rørlagt overkørsel. Hvorfor ikke??

I skrivelsen heder det: Den vejledende registrering af beskyttede natur -- dette vejledende, hvilken betydning har dette, især da vi jo har foretaget forbedringer, både til gavn for naturen og for kommunens skatteindtægter?

Under Hjemmel...Kommunen påser overholdelsen af bestemmelsen......medmindre det ulovlige forhold har underordnet betydning.

Hvorfor blev ændringen ,,aktuel" lige netop nu, 14 år efter at ,,forbrydelse blev gennemført"?!
M.B.Christiansen, Hyndingholmvej 16, 6372 Bylderup Bov

Mehr lesen

Leserbrief

Kurt Asmussen
„Politisk nøl dræber lokale ildsjæle“

Leserbrief

Ole Ottosen, Tønder/Skarrev
„Åbent brev vedrørende de nye kystnære sommerhusområder på Løjtland“

Leserbrief

Musikrådet i Aabenraa
„Ønsker politikerne et aktivt sang- og musikliv i kommunen?“

Leserbrief

Severin Sivesgaard
„Biogasanlæg burde medføre cykelsti“

Leserbrief

Thore Naujeck
„Nimmt DBU eigene Werte ernst?“

Leserbrief

Renate Sternkopf
„Artikelserie „Mobilität in Nordschleswig"“